Ubuntu at NADA

From NA-Wiki

Jump to: navigation, search

Den här sidan (<http://na-wiki.csc.kth.se/mediawiki/index.php/Ubuntu_at_NADA>) används som skiss och anteckningsblock under projektet fram tills nästa möte i maj.

Nuvarande instruktion för Ubuntu finns här Ubuntu

Här finns en instruktion som tar upp .t.ex. "preseeding", paketval osv.

http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=442974

"Appendix B. Automatiserad installation med förinställningar"

http://www.debian.org/releases/stable/s390/apb.html.sv

"Unattended Debian Installations (or How I Learned to Stop Worrying and Love the preseed.cfg)"

http://blogs.cae.tntech.edu/mwr/2007/04/17/unattended-debian-installations-or-how-i-learned-to-stop-worrying-and-love-the-preseedcfg/

För att se vilka installningar som gjorts i nuvarande installation:

# Beroende på vilken programvara du väljer att installera, eller om saker går fel
# under installationsprocessen, är det möjligt att andra frågor kan ställas.
# Du kan förinställa de här också, så klart. För att få en lista på alla
# möjliga frågor som kan ställas under en installation, gör en
# installation, och kör sedan de här kommandona:

debconf-get-selections --installer > /tmp/selections-installer.txt
debconf-get-selections > /tmp/selections.txt

Contents

Ubuntu Cola

From: Olof Runborg <olofr@nada.kth.se>
To: Henrik Holst <holst@csc.kth.se>, Jon Häggblad <jonhagg@csc.kth.se>
Subject: Ubuntu Trading

Det här måste ju vara något för er: Ubuntu Cola. Svensk distributör
Saturnus Beverages.
Finns tydligen på Axfood, Martin Ohlsson m.fl grossister.

http://www.ubuntu-trading.com/

Undrar om receptet är offentligt; borde vara open source.

Olof

Preseeding

OBS! Jag sa nog debootstrap på mötet i flera fall när jag menade preseed. Debootstrap är inte vad jag menade; även om det är "något liknade" :-)

http://www.debian-administration.org/articles/394 https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/net-retriever/+bug/234486

Ide till lösning.

man bootar upp en dator via USB-stick/CDROM eller Nätverk.
(Vi tar en netinstall skivas initrd & kernel så att den har stöd för nätverk m.m)
Sedan skickar vi med argument:

preseed/url=http://some.example.com/preseed.cfg
ip=dhcp (korrent notation?)
...

och så funkar allt. :-)

Jag tror vi kan använda paketet preseed i Ubuntu hardy för att kopiera in filer
efter installationen.

* Vi använder Ubuntu netboot image:
http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/hardy/main/installer-i386/current/images/netboot/


Steg 1. Tanka ur filer

wget -O /tmp/mini.iso http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/hardy/main/installer-i386/current/images/netboot/mini.iso
mkdir -p /tmp/mini /tmp/nada
mount -o loop /tmp/mini.iso /tmp/mini
cp -v /tmp/mini/{boot.cat,isolinux.bin,linux,initrd.gz} /tmp/nada
umount /tmp/mini

Steg 2. Skapa isolinux.cfg och boot.txt filer.

isolinux.cfg:

DISPLAY boot.txt

DEFAULT nada

LABEL nada
	KERNEL linux
	APPEND initrd=initrd.gz ramdisk_size=10800 root=/dev/rd/0 rw interface=eth0 netcfg/dhcp_timeout=60 locale=en_US console-setup/modelcode=pc105 console-setup/layoutcode=se url=http://na37.nada.kth.se/restricted/ubuntu/preseed-hardy.cfg --
	PROMPT 0
	TIMEOUT 10

boot.txt

Hej-hopp nu aer det installationsdax

Steg 3. Skapa en iso fil:

mkisofs -o /tmp/nada.iso -b isolinux.bin -c boot.cat -no-emul-boot -boot-load-size 4 -boot-info-table /tmp/nada

Standard och tilläggsprogram


 Standardprogram

Matlab R2007b
Comsol 3.4 (Multiphysics)

 Valbara extraprogram

Mathematica 5.2
Maple 9.5

Package popularity contest

Vilka paket vill folk ha med?

OBS! Den här listan ska samköras med vilka paket som faktiskt ingår i standard-installationen. T.ex. så ingår en vncviewer och gimp i standard-installationen av Ubuntu Hardy.

http://www.nada.kth.se/~holst/ubuntu-hardy-default-packages.txt

 
 System

tcsh          holst
?? backup program ??
build-essential
module-assistant
openafs-client
heimdal-clients
heimdal-clients-x
openafs-krb5
libpam-openafs-session
libpam-krb5
ssh

 Kommunikation och Internet

lightning-extension  dag
lightning-extension-locale-sv-se dag
thunderbird      dag, system

 Kompilatorer 

gcc, g++ ligger i build-essential)
gfortran        holst, dag
g77          holst
sun-java6-jre     holst, dag
sun-java6-jdk     holst, dag

 Libbar och paket

atlas3         holst
altas3-dev       holst

 Program

octave3.0       holst
octave3.0-headers   holst
gnuplot        holst
maxima         holst
maxima-doc       holst
wxmaxima        holst

 Editorer (ta med "allt" av emacs och vim; de två mest avancerade editorerna)

emacs         system, holst, dag
emacs-goodies-el    holst
vim-gnome       system, holst
vim-addon-manager   holst
vim-scripts      holst
eclipse        holst, dag

 LaTeX, postscript relaterat

adobereader-enu    system, holst <-- ej i repositorys
texlive-full      holst, dag  <-- bantas ner?
asymptote       dag, holst
auctex         dag, holst
vim-latexsuite     holst
psutils        holst

 Kompabilitet med Windows

wine          holst
msttcorefonts     holst
ntfs-3g        holst
rdesktop        holst
w32codecs       holst

 Multimedia

flashplugin-nonfree  holst
mplayer        holst
mencoder        holst

 Programutveckling, 

manpages        holst
rcs          holst, dag
cvs          holst, dag
subversion       holst, dag
git          holst, dag
mercurial       holst, dag
valgrind        holst, dag
scons         holst, dag
strace         holst
ddd          holst
gdb          holst

 Övrigt (upp till diskussion om vilka som ska vara med...)

aspell         dag
aspell-sv       dag
a2ps          dag
xfonts-terminus    holst
mutt          holst  <-- w/ Kerberos (GSSAPI)
muttprint       holst
imagemagick      holst
tofrodos        holst
xpdf          dag, holst
rsync         holst
bzip2         holst
mc           holst
lynx          holst


Problems that needs to be solved


[SOLVED] /etc/openafs/TheseCells is not read

http://www.eyrie.org/~eagle/software/pam-afs-session/docs.html
Add to /etc/krb5.conf the following:
[appdefaults]
    pam-afs-session = {
        afs_cells = nada.kth.se, pdc.kth.se
    }
...

OR

Adding this to /etc/pam.d/common-session

session required    pam_afs_session.so program=/usr/bin/afslog

[!!!] openssh does not use kerberos tickets

[!!!] gnome desktop cannot handle enormous <tt>/etc/passwd</tt>

This is solved if we don't include *.* in /etc/passwd

Personal tools